บริการที่ปรึกษาระบบมาตราฐาน

บริษัท ดิ วัน ไอเอสโอ ซิสเต็ม จำกัด

     บริการ ที่ปรึกษา ISO  ที่ปรึกษาระบบGMP GHP ด้วยประสบการณ์วางระบบมาตราฐานต่างๆ และประสบการณ์ฝ่ายบริหารอีกมากกว่า 10 ปี เรามุ่งเน้นทำงานเพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

     ให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาโดยเน้นในส่วนของกิจกรรมการลดต้นทุน,การเพิ่มทักษะพนักงาน,การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมในการทำงาน,การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการลดกระบวนการ,วิธีการขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อม หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นต้น

บริการที่ปรึกษา

ประมวลภาพที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม/รับคำปรึกษาการวางระบบ