บริการ Audit monitoring

แบบรายเดือน

  1. ดูแลรายเดือน 7,000 บาท 1 Manday
  2. ดูแลรายเดือน 10,000 บาท 2 Manday
  • ตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยของเอกสาร
  • ลดการบันทึกเอกสารล่าช้า
  • มีเวลาสำหรับการตรวจได้อย่างง่าย
  • พร้อมสำหรับงานตรวจประจำปีได้ง่ายไม่ต้องกังวลขณะตรวจ

แบบรายปี

  1. เข้าหน้างาน Pre-Audit ก่อนตรวจ ให้คำปรึกษาชี้แนะสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มก่อนการตรวจ (ราคานี้พิจารณาจากการเข้า Visit หน้างานแล้ว)
  2. เหมาปี 12 เดือน เข้า เดือนละ 1 Manday  55,000 บาท

ประมวลภาพที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม/รับคำปรึกษาการวางระบบ